D-19 Nové Městečko

 Datum zadání:20. červenec 1937
 Stavební firma:Dr. Ing. Švarc, Praha XII.
 Velitel VSD:škpt. pěch. Dominik Šmíd
 Zadáno:52 objektů
 Dochováno:7 objektů


[ seznam objektů | další fotografie ]

Panoramatický pohled na dochovaný řopík č. 25/E Úsek procházel hustě zalesněným terénem Manětínské vrchoviny. Na severovýchodě navazoval na úsek D-34 Manětín v oblasti Kněží hory a na opačné straně na úsek D-20 Blažim, pod vrchem Lišák (Zagerhau). Ve velké většině své délky byl vytýčen jen v jediném sledu, pouze uzávěra jediné důležitější komunikace nedaleko obce Plachtín a prostor dříve nezalesněného vrchu Umíř s dnes již zaniklou osadou byl posílen sledem druhým.

Výstavba byla svěřena firmě Dr. Ing. Švarc, Praha XII., která v té době prováděla výstavbu sousedního úseku D-18 Manětín. Betonáž první pevnůstky úseku proběhla na přelomu srpna a září roku 1937 a poslední - na jihozápadním konci, byla dokončena na počátku prosince téhož roku.

Stejně jako sousední úseky D-18 a D-34 byl i tento za okupace prakticky zcela zničen. Dochovaly se čtyři řopíky při silnici z Nového Městečka do Uněšova (po dvou v každém sledu). Bezprostřední sousedství hájovny uchránilo od destrukce i fotogenický objekt 25/E zvýšený proti okolnímu terénu pomocí náspu o 1,2 metru.

Blízkost dnes již neexistujících budov samoty Umíř zřejmě ochránila i poslední dva dochované objekty 31/A-160 v prvním a 51/A-140 ve druhém sledu. Všech sedm dochovaných řopíků bylo částečně reaktivováno v poválečných letech a jsou dnes v poměrně zachovalém stavu. Trosky ostatních pevnůstek jsou roztroušeny po okolních lesích.

Dochovaný řopík č. 51/A-140 u zaniklé osady Umíř Patrný střelecký průsek po pravé straně zničeného objektu č. 42/A-120 Pozůstatky mnoha objektů v lesích vypadají takto

[ seznam objektů | D-19 Městečko | další fotografie ]
[ hlavní stránka | plzeňská čára | obsah ]
© 2000-2001 - Tomáš Kamenský